Skandinavias råeste stolheis til Nesfjellet

Bilde over er et illustrasjonsbilde, og er ikke tatt på Nesfjellet.

Nesfjellet Alpin investerer 80 millioner kroner i ny stolheis. Dette er en stolheis Norge ikke har sett før, og blir Skandinavias råeste sådan. Heisen produseres av Italienske Leitner, med design fra Pininfarina.

Heisen er en påkostet designheis med skreddersydde stoler med varme i setene. Heisen vil gå 6 meter i sekundet, og vil erstatte dagens t-krokheiser. Garasje og servicebygg for heisen bygges under bakken.

Byggearbeidet starter ved førstkommende sesongslutt, og heisen vil stå klar allerede til neste skisesong, i november 2021.

«Dette er et stort steg for destinasjonen. Med investering i stolheis styrker vi nok en gang Nesfjellet som et attraktivt reisemål. Vi har lykkes med strategien om å henvende oss til til barnefamilier i hyttemarkedet.»

– Sitat Nesfjellet

Dette er Nesfjellet sin aller første stolheis. I dag består Nesfjellet Alpin av 5 t-krokheiser og 13 nedfarter. Den nye stolheisen forberedes også for sykkeltransport.

Nesfjellet – En familiedestinasjon i vekst.
Nesfjellet har lenge hatt barnefamilien i fokus, og det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge et spennende aktivitetstilbud for alle under hyttetaket. Denne strategien har vi lykkes med, og suksessen som er oppnådd de senere årene gjør oss nå i stand til å ta nye steg som helsårsdestinasjon og reisemål. Grunnlaget for videre satsning er nå på plass.

Destinasjonen utvikles av lokale drivere fra Nesbyen som ønsker å gjenreise Nesbyen som reiselivskommune, til gamle høyder. Eierne av Nesfjellet Alpin er Nesfjellet Prosjektutvikling, med Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldset i spissen. Destinasjonen kan i dag tilby et bredt og variert ski-tilbud, en golfbane, allsidig terreng for turgåeren og syklisten, samt flere serveringsplasser.

Info fra Nesbyen kommune

Vi har kommet oss godt igjennom julehøytiden med veldig mange besøkende inn til Nesbyen kommune.

Kommunen berømmer både innbyggere og besøkende for innsatsen rundt smittevern. Det er ikke registrert smittede personer i forbindelse med julehøytiden i Nesbyen kommune.

Pr nå har vi ingen påvist smitte i kommunen.

Vi følger de nasjonale retningslinjene, men har valgt å være enda strengere i forhold til påbud om bruk av munnbind. Hos oss er det påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Det er helt uavhengig av om man kan holde en meters avstand eller ikke. Skal man i butikken, skal man benytte munnbind. Vedtaket gjelder frem til og med 1. februar 2021, så får vi se hva som skjer når vi kommer dit.

Det kan hende noen begynner å tenke på styremøter og årsmøter i hytteforeningene. Pr nå er regelen at all fysisk møteaktivitet utsettes.

Når det er snakk om besøk på hytta, så er det tillatt med inntil 5 personer på besøk i tillegg til egen husstand – forutsatt at man har plass og kan holde en meters avstand.

Disse tiltakene vurderes fortløpende mht nødvendighet.

Godt nytt år!

Med vennlig hilsen Nesbyen kommune
www.nesbyen.kommune.no

Informasjon fra Nesbyen kommune

Jula nærmer seg og vi ønsker å være sosiale både hjemme og på hytta. I denne sammenhengen ønsker vi å minne om de nasjonale smittevernreglene som også gjelder her i Nesbyen.

Besøk/Julefeiring:
Det anbefales så få nærkontakter som mulig. Man kan ha inntil 5 gjester på besøk i tillegg til sin egen husstand. Man kan invitere 10 gjester på to av dagene i jula, hvis man kan holde minst én meter avstand. Her kan du lese FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring.

Handel:
Det anbefales at kun én person fra husstanden/bilen går inn i butikken for å handle.
Alternativt tilbyr Nesbyen Hytteservice og Klar Hytte, i samarbeid med Coop Extra Nesbyen og REMA1000 Nesbyen å levere hyttekosen og fredags-tacoen rett på hyttedøra i Nesbyen. Husk at handlelisten må sendes inn to dager før levering, som i første omgang er torsdag, fredag og lørdag. Les mer på VisitNesbyen.no/no/hytteportalen/

Smittevernregler:
Husk det aller viktigste: 

 • hold avstand,
 • hold hendene rene,
 • hold deg hjemme hvis du er syk og,
 • hold nede antall personer du møter

Nesbyen Kommune ønsker dere alle ei trivelig førjulstid og ei trivelig og god julehøgtid enten dere er hjemme eller på hytta.  

Info fra Nesbyen kommune

Det er ikke noe forbud mot å reise på hytta. Det er opp til hver enkelt å vurdere om man kan reise eller ikke. Er dere friske og ikke sitter i karantene, er dere hjertelig velkommen.

I Hallingdal har vi nå en dugnad som vi håper dere kan bidra i.

 • Det er viktig å følge smittevernreglene og ikke utvide omgangskretsen din. Hovedregelen er fremdeles at vi skal begrense sosial kontakt.
 • Begrense private og sosiale sammenkomster til maksimalt 5 gjester
 • Unngå unødvendige reiser over kommunegrensene.
 • Bruke munnbind i det offentlige rom, i situasjoner der man ikke kan overholde 1-meters avstand til andre.
 • Dersom du trenger å handle i Nesbyen når du skal/er på hytta, oppfordrer vi til at kun 1 person fra husstanden/bilen tar seg av handlingen.
 • Hold avstand og vask/sprit hendene ut og inn av butikken.

Får du lette symptomer på luftveisinfeksjon når du er på hytta, ta kontakt med lokal legevakt (i Hallingdal) på tlf. 116 117. Her kan du få råd og testes.

Blir du syk, bes du om å reise hjem.

Nesbyen kommune ønsker ikke at man blir på hytta i «egenisolasjon» hvis man blir syk. Dette er i tråd med nasjonale kjøreregler.

Vi oppfordrer alle om å bruke sunn fornuft, og ikke ta unødvendige sjanser som kan føre til at du trenger hjelp fra helsevesenet eller redningstjenesten.

Nesbyen kommune ønsker at dere får ei fin tid på hytta.

Årsmøtet avlyst

Grunnet smitte situasjon i Norge må vi avlyse årsmøtet på lørdag 3 oktober, møtet flyttes til fredag 2 april 2021 (Langfredag påsken 2021)

Jørn Hågensen vil ta ansvar for løypekjøring i kommende sesong, Liv Hove tar ansvar for å sende ut faktura for Velkontigent og løypeavgift.

Sittende styre vi ikke starte med nye saker, dette overlates til nytt styre som velges på kommende årsmøte.

Ta kontakt med sittende Styre om det er spørsmål om Årsmøtet. Egil Iversen 909 34 551

Hilsen Styret Buvassbrenna Hytteforening.

Velkommen til årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 3 oktober 2020 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet korona situasjonen samt av vi må holde en meters avstand under møtet. Blir det mange fremmøtte må vi muligens flytte møtet utendørs grunnet plassmangel.

Agenda for møtet:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av referent
• Valg av to stk til å signere protokollen
• Gjennomgang av referat fra 2019
• Økonomi v\Liv Hove
• Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
• Annet

Vel møtt

Hvis noen har saker som bør tas opp i møte kan man sende dette til: egil.iversen@online.no

Råd fra kommunen

Kommuneoverlegen i Nesbyen og Nesbyen kommune har følgende klare råd:

 • Hold 2 meter avstand – også i kassakøen og når varer skal pakkes i butikken
 • God håndhygiene er alfa omega – Vask hendene ofte! Vask hendene eller benytt antibac før du går inn i butikken.
 • God hostehygiene – host i papirlommetørkle og kast det etterpå – eller i albuen.
 • Unngå forsamlinger på mer enn 5 personer
 • Det er spesielt viktig med gode rutiner før/etter måltid, når en kommer tilbake etter en tur ute av huset, på butikken, og evt. hvis en er på besøk hos sin faste omgangskrets.
 • Regel: Maks 5 personer – 2 meter avstand – maks 15 minutter i sammen.
 • Nyt været ute i hytteveggen og kos dere med det siste skiføret J

Til slutt må vi få minne om båndtvang fra 1.april og forbudet mot å tenne bål i og i nærheten av skog og utmark fra 15.april.

Nesbyen kommune håper dere får ei fin helg på hytta.

Nesbyen Info 2020-2023

Før påske sendte Nesbyen kommune ut et informasjonshefte til alle innbyggere og hytteeiere i kommunen.

Nesbyen kommune står for informasjonen og Nesbyen Rotaryklubb står for distribusjon og utgivelse av informasjonsbrosjyren. Tubfrim bistår med utsendelse til alle husstander og hytteeier i kommunen.

Info`n utgis hvert 4.år, etter hvert kommunevalg. Nesbyen Rotaryklubb har det økonomiske og praktiske ansvaret for utgivelsen som finansieres gjennom salg av annonser til lokale bedrifter. Overskuddet fra utgivelsene har gitt klubben økonomisk handlerom til å gi årlige stipender, gaver og støtte i lokalmiljøet. 

En stor takk til alle som har bidratt med jobb og info til heftet.

Mange fotografer har på dugnad bidratt med flotte bilder, og spesielt må nevnes Ingebjørg Skulason som tok oppdraget med å være informasjonsheftets hovedfotograf på strak arm. Dere har dekorert heftet.

Dersom dere er flere eiere av ei hytte og bor på forskjellig adresse, er det bare en av dere som har fått informasjonsheftet tilsendt.

Om det er noen av dere som derfor ikke har fått det, men som ønsker dette, er det bare å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Du får også tak i heftet når du er i Nesbyen. Både på kommunehuset, på Turistkontoret og hos reiselivsbedriftene.

Vi håper informasjonen kommer godt med.

Årsmøtet avlyst

Vi har mottatt melding fra Uvdal kommune om at leie av lokalene på Tunhovd langfredag i påsken ikke er mulig slik situasjonen er nå. Vi i styret har derfor besluttet at årsmøtet og etterfølgende skirenn er avlyst.

Årsmøtet må vi komme tilbake til senere når det er mulig å avholde.