Slutt på løypekjøring i Nes Sørmarka fra neste sesong.

Bilde vist med tillatelse fra Nes Sørmarka SA

Nes Sørmarka SA har bestemt at de ikke fornyer avtaler om motorisert løypekjøring for sesongen 2023/2024.

Nesbyen kommune, ved ordfører Tore Harldset, inviterte til informasjonsmøte, fredag 31. mars i Kulturhuset Banken, for de politiske partiene, hytteforeningene, velforeningene og løypelagene for å informere om at Nes Sørmarka SA har gjort et årsmøte-vedtak om å stenge løyper som krysser sameiets grenser Nord-Nordvest på ubestemt tid fra og med skisesongen 2023/2024.  Hallingdalsløypa sør holdes åpen. Se bildet ovenfor som Nes Sørmarka SA har laget.

En representant fra Nes Sørmarka SA presenterte deres vedtak fra siste årsmøte om å stenge løypenettet for motorisert løypekjøring og hvorfor de har gått til denne drastiske avgjørelsen.

Nes Sørmarka SA består av 32 000 dekar med 35 eiere og rettighetshavere. Sameiet utøver felles forvaltning av jakt, fiske, beite og hogst.

Nes Sørmarka SA har hatt merknader mot den hyttebyggingen som skjer i Nesfjellet og mener at deres innspill mot hyttebyggingen ikke har blitt hørt av Nesbyen kommunestyre. 

Sameiet viser til at det er 850 hytter i området Natten og Tverrlia. De siste 2 årene har Nesbyen kommune godkjent opp mot 1500 nye enheter (leiligheter og fritidsboliger). Siste plan for området Syningen ble godkjent 9. mars i år.  Nesbyen kommune er den kommunen som bygde fleste hytter i Norge i 2023, cirka 250 hytter.

Nes Sørmarka SA mener at det er manglende konsekvensutredning ved godkjenning av nye utbyggingsplaner. Kommunen, ved ordfører Tore Haraldset og kommunalsjef Anders Halland, informerte om at de nå tar initiativ til å rullere (å revidere) kommuneplanen til Nesbyen kommune, der det ska tas inn elementer som infrastruktur (vei, vann og avløp) og en bredere konsekvensutredning.

Nes Sørmarka SA mener at deres merknader ikke har blitt hørt. Her kan nevnes konsekvenser av å være helårs destinasjon, økt slitasje på naturen, reduserte leveområder for villrein, uttørking av vannkilder,  redusert opplevelse for de som benytter området og en irreversibel handling med konsekvenser vi ikke vet omfanget av nå.

Situasjonen mellom kommunestyret i Nesbyen og Nes Sørmarka SA virker låst.  Det positive er at det er samtaler på gang, men slik det ser ut nå, blir ikke løypene i Nes Sørmarka kjørt opp neste sesong.

Håpet er at den dialogen som nå er i gang, kan føre til et kompromiss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *