Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 14.03.2023.

Bjørn H.Moshuus: Villrein på Fauskofjellet

Referat fra styremøte i Buvassbrenna hytteforening 14.03.2023.

Til stede på Teams: Bjørn, Sigve, Eldbjørg Alise og Marie.

Sak 1: Godkjenning av referat

Referatet fra styremøtet 25.01.2023 er godkjent, med følgende informasjon vedrørende oppfølging av punkter under Eventuelt:

Websiden er oppdatert.

Fakturaene til Valle er betalt.

Sak 2: Årsmøtet 7.04.2023

Det sendes ut innkalling til årsmøtet i Buvassbrenna hytteforening 7.04.2023. Fastsettelse av medlemsavgift 2024 skal godkjennes av årsmøtet.

Kasserer informerer om at regnskapet for 2022 er revidert og godkjent av revisor Per Koldstad.

Sak 3: Årsberetningen for 2022/23

Styreleder presenterer Årsberetningen for styret. Det noteres noen innspill til rettelser vedrørende reguleringsplaner.  Styreleder sender det ferdige dokumentet til styrets medlemmer i etterkant av styremøtet.

Årsberetningen for 2022/23 og innkomne forslag til årsmøtet 2023 legges ut på hytteforeningens webside.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer

Det er per i dag 44 betalende medlemmer i hytteforeningen. Det er kommet én ny innmelding siden forrige styremøte.

Sak 5: Løype og stiplaner

Krogh fra Tunhovdåsen hytteforening har tatt kontakt med Sigve med en forespørsel om økonomisk bidrag til oppkjøring med tråkkemaskin til Langedrag. Hytteforeningen på Tunhovdåsen har ikke økonomi til å bekoste oppkjøring hver helg, sum kroner 3000 per tur. Krogh spør om Buvassbrenna hytteforening har mulighet for å bidra økonomisk slik at løypa kan kjøres oftere. Styret stiller seg positive til å bidra til neste sesong og ønsker en dialog velkommen. Styret planlegger et møte med Krogh /Tunhovdåsen hytteforening for å lage en plan og et regningssystem som er forutsigbart. Bjørn, Sigve og Eldbjørg Alise deltar på møtet som planlegges på Teams i uke 12.

Det er fremdeles ønskelig med en plan før løypesetting med stor maskin for å knytte de ulike løypene mellom Synstevassåsen, Lyseren, Grønhovd, Myking, Buvassbrenna og Tunhovdåsen sammen.

Vedrørende utbedringer av stier og løyper, ønsker styret en dugnad sommeren 2023. Forslaget drøftes på årsmøtet.

Sak 6: Vedrørende midlertidig deponi hyttefelt Buvassbrenna 74/22

Da Nesbyen kommune ikke har svart på flere henvendelser angående midlertidig deponi, registrerte styret en klage til kommunen 11.02.2023. Styreleder deltok på informasjonsmøte i Nesbyen kommune 25.02.2023, og etterspurte svar på klagen. Kommunalsjef Anders Halland tar saken videre. Om styret ikke får svar i rimelig tid, ønsker styret å rette en klage til Kontrollutvalget i kommunen.

Sak 7: Eventuelt

  • Vedrørende forespørsel om montering av ladestasjon på Buvassbrenna, så anbefaler styret kontaktpersonen i Pay N Charge Nordic å ta kontakt med Joker Tunhovd. Hytteforeningen eier ikke areal for innstallering av ladestasjon. Styreleder svarer på henvendelsen.
  • Buvassbrenna hytteforening har ikke vedtaksfestet at det kun kan stille én person fra hver hytte på årsmøtet. Denne informasjonen slettes i Årsberetningen.
  • Kasserer ønsker å informere årsmøtet omkring rutiner og erfaringer med fakturering.
  • Kasserer har vært i kontakt med Andrea Kleiv, som bekrefter at påskeskirennet arrangeres av de samme frivillige/hytteeierne som tidligere. Styret ønsker å sende en påskjønnelse til de som arrangerer påskeskirennet.
  • Styrets medlemmer koker kaffe til årsmøtet.
  • Styreleder har takket ja til gjenvalg.

Neste styremøte på Teams er 03.05.2023

Referent: Marie Myre Løstegård.

2 kommentarer til “Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 14.03.2023.

  1. Dersom ikke Nesbyen kommune ikke respondere på saken om fylling, vil jeg anbefales å sende brev til Statsforvalter, både på selve fyllingen og kommunenes mangelfulle respons.
    Da skjer det nok noe (jeg har en viss erfaring med slike saker)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *