Kategoriarkiv: Infoskriv

Vegavgift

Har fått spørsmål fra Velforeningen om hva den utsendte vegavgiften blir brukt til, og de har bedt meg legge ut en forklaring på hyttefeltets hjemmeside. Bakgrunnen er at de stadig får forespørsler fra medlemmer, det er noen som snakker sammen og som innbiller seg at jeg tjener grove penger på deres bekostning.

Vegavgiften er som ordet sier en avgift på tilkomstveiene i Buvassbrenna Hyttegrend. Den blir brukt til å holde veien i stand, tining av stikkrenner, grusing etter behov, strøing, salting, brøytestikker, lapping av hull osv osv. I det hele tatt til det som er nødvendig for at hytteeierne skal ha tilgang til hyttene sine på en forsvarlig måte.

Ingen av hytteeierne har betalt seg inn på veien med en tilkoblingsavgift slik som med vann og kloakk. Hytteeierne har en rett til å bruke veien (bruksrett) mot å betale den årlige veiavgiften. Som jeg tidligere har informert om, blir den også brukt til å subsidiere brøytinga. Dette er fordi det går mye ekstra tid til brøyting når jeg er inne på hver gårdsplass, noe jeg tror de aller fleste er veldig fornøyd med og som jeg har tenkt å fortsette med.

Veiavgiften blir også brukt til å drifte veibommen, den daglige driften, registrering og sletting av nr og årlig serviceavtale med installatør. Det er fortsatt ingen som har meldt seg for det uhellet en eller annen hadde og som medførte at jeg måtte kjøpe ny bomarm. Det skjedde i forbindelse med ei feriehelg og bommen var påkjørt innenfra. Så det må ha vært noen med tilgang til bommen. Syns jo fortsatt det er smålig og ikke stå fram og innrømme uhellet. Da må utgiftene belastes fellesskapet. I påsken har Velforeningen bedt meg om å holde bommen åpen grunnet mye trafikk. Dette har jeg fått negative tilbakemeldinger på fra hytteeiere og derfor vil ikke det gjøres i framtida. Det er helt greit at flere passerer bommen etter hverandre, den lukker seg ikke når det er trafikk frem og tilbake. Det er ikke nødvendig å vente slik at en og en passerer.

I det hele tatt prøver jeg å holde vei, bom og de øvrige fasilitetene som er mitt ansvar i så god stand som mulig. Har nå også bestilt og vil sette opp nye skilt om barns lek og at alle tar ansvar for å kjøre forsiktig. Det er satt opp et 20km skilt og det er et håp om at alle kan respektere dette. Ingen sparer mange sekunder på å sette opp farten, men det er til ubehag og fare for dyr og folk som også ferdes på veien.

Da ønsker jeg alle en fortsatt fin høst og ser frem til en god ny vintersessong for alle.

Mvh Nils Rodegård

Kjerringsleppet 2019

Kjerringsleppet inviterer hyttedamene til årets vakreste, gladeste og mest sprudlende naturopplevelse, lørdag 14.september 2019

Bli med på en fantastisk dag i fjellet med blide damer, og nytt av året – en 3-retters fjellbankett med konsert av sjølvaste Daniel Kvammen.
(Trykk her for å høre Einsam i Lag og Du fortenar ein som meg)

Fjellturen passer for alle damer over 18 år. Det blir ingen tidtaking, bare start- og målregistrering. Høstsleppet i Nesbyen arrangeres for 6. gang og DU med din venninnegjeng, kollegaer eller familie, er hjertelig velkommen!

I år har vi lagt opp til en ny og spennende tur – denne gang i flott terreng i Trondrudmarka i Nes Sørmark!! Du velger mellom to ruter:
-«Langpesa» som er 15 km lang, du bestiger Åkrefjell og Trommenatten 
-«Beinsten» som er 12 km lang, hvor du kun bestiger Åkrefjell

Påmeldingsfrist mandag 2.september – husk prisen øker fra 8.august!

TRYKK HER FOR PÅMELDING (husk å krysse av for fjellbankett)

Vi tilbyr deg:
-En dag i fjellet med ekte og HØY gledesfaktor
-Ingen tidtaking, bare god stemning
-Skreppe med fine overraskelser tilpasset årstida
-Overraskelse undervegs med Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps
-Afterwalk og «Kjerringvatn med høg hugefaktor»
-Premieutdeling
-3-retters fjellbankett med konsert av Daniel Kvammen
-Gratis buss til startområdet og t/r Gol, Nesbyen, Rukke/Natten/Nystølen

For å bli fraktet til startområdet øverst i Båtstjernlia, melder du deg på buss, samtidig ved påmeldingen. Deltakeravgift kr 700,- (kr 600 før 8.8.) tillegg for Fjellbankett inkludert konsert kr. 350,- her er det førstemann til mølla…
Trenger du hjelp eller mer informasjon, send oss en epost til info@nesbyen.no. Trenger du overnatting, kan du booke overnatting i god tid på visitnesbyen.no
OBS! Det er ikke tillatt å ta med husdyr.

Meld deg på i dag så sees vi lørdag 14.september
Hilsen kjerringan bak sleppet

Arr.:Nesbyen Turist- og Næringsservice AS

Buvassbrenna vann- og avløp

Hei alle, litt nytt om Buvassbrenna vann- og avløp

Har i sommer (25/6) søkt kommunen om mulig overtakelse av Buvatn Renseanlegg DA. Etter diskusjonen på årsmøtet i påsken, tok jeg skritt for å gjøre om selskapet til et AS, slik at alle kunne få innsyn i regnskap mv. Men så enkelt var det dog ikke.

Jeg ble gjort oppmerksom på en lov som heter Vass- og Avløpsanleggslova av 01.07.2012. Her heter det bl.a at all omsetning av slike foretak bare kan overdras kommunen. En omgjøring til AS blir sett på som en overdragelse til annen eier. Dette fordi det er overgang fra DA til AS- Uansett må jeg se framover og forberede at andre etter hvert skal ta over vann og avløp på Buvassbrenna. Derfor er nå søknad sendt Nes kommune. Riktig nok kan det tyde på at det er unntak for mindre anlegg, men anlegget vårt på Buvassbrenna kan ikke regnes som lite og da er kommunen eneste mulige overdrager. Uansett har kommunen et ansvar som kontroll myndighet og jeg ser det som lite sannsynlig at kommunen kan si nei.

Det foreløpige svaret fra kommunen er at det ikke blir sett på dette før etter 1.sept.i år. Det er jo forståelig i og med ferieavikling og mange store saker under arbeid, bl.a nytt renseanlegg på Nesbyen. Jeg vil følge opp dette ovenfor kommunen slik at det ikke blir liggende i en gjenglemt skuff. Styret i velforeningen er informert om dette, men legger nå dette ut slik at infoen er tilgjengelig for alle.

Fortsatt god sommer alle hytteeiere i Buvassbrenna Hyttegrend
Nils Rodegård

Velkommen til årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole fredag 19 april kl 11.00-13.00

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2018
 • Løypeinformasjon fra Jørn
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Vann og kloakk, informasjon
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Hvis noen har saker som bør tas opp i møte kan man sende dette til: egil.iversen@online.no  

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Åpen bom i påsken

Bommen ved innkjøringen til hyttefeltet på Buvassbrenna vil bli stående åpen gjennom hele påsken, tom 2. påskedag. En åpen bom gjør det enklere å ta imot gjester og andre som kommer på besøk, uten å tenke på tidspunkt eller hvordan de skal komme gjennom bommen.

Av hensyn til små og store som ferdes og leker langs veiene på hyttefeltet, oppfordres alle bilførere til å holde lav fart inne på hyttefeltet.

Info fra styret

Hei alle medlemmer,

For en tid tilbake la Nils Rodegård (på vegne av vann og kloakk selskapet) ut info på vår hjemmeside om kostnadsfordeling av pålagte utbedringer fra Mattilsynet.

Hytteforeningen er i dialog med Rodegård om kravet og hvorfor vi har mottatt dette.

Inntil det er en avklaring rundt kravet anbefaler Hytteforeningen at ingen betaler faktura når den blir mottatt.

Vi kommer med mer info fredag 19 april med egen agenda etter selve årsmøtet.

Ta kontakt med styret om det er spørsmål i sakens anledning.

Med vennlig hilsen
Styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening 19.4.19 kl. 11.00

Hei alle hytteeiere på Buvassbrenna.

Langfredag 19.4.2019 kl. 11.00 avholdes årsmøte i hytteforeningen på Tunhovd skole.  Vi har ikke e-post til alle på feltet, men forsøker å nå alle via www.buvassbrennahytteforening.no eller Facebook Buvassbrennahytteforening Løypeinformasjon.  Det er svært viktig at alle hytter er representert på årsmøtet, viktig informasjon vil komme, kan du ikke møte vennligst gi skriftlig tilbakemelding til Liv Hove på e-post liv.hove@gmail.com eller SMS på 98 06 76 86.

Vær så snill å spre budskapet om årsmøtet, snakk med hyttenaboen din og be han/hun om å møte på årsmøtet.  

Påskeskirenn 2019

Langfredag 19. april kl. 14:00 er det igjen klart for det tradisjonsrike PÅSKESKIRENNET på Buvassbrenna. Skirennet er for både store og små, og registrering skjer ved ankomst. Ta gjerne med familie og venner.

Bålpanna blir tent og står klar til grilling av medbrakte pølser. Det blir utdeling av premier når rennet er ferdig. Bidrag til premier mottas med takk.

Hytteeiere tilknyttet Buvassbrenna Vannverk

Som de fleste kjenner til, hadde vi i høst besøk av Mattilsynet (oktober 2018). Det er første gang vi har hatt slikt tilsyn. Den nye drikkevannsforskriften sier at alle vannverk som forsyner mer enn to enheter skal registreres hos Mattilsynet. Vårt vannverk vil, ferdig utbygd, dekke ca 60 hytter. Mattilsynet regner dette som et vannverk som samlet sett produserer mer enn 10m3 vann per døgn i gjennomsnitt den uka i året med høyest forbruk (Påsken). Det innebærer at det er en del krav som skal oppfylles for at vannverket skal være i henhold til den nye forskriften.

Mattilsynet gjorde derfor vedtak om pålegg for at vannverket skal tilfredsstille de krav som settes.

 • Det skal lages beredskapsplaner for vannforsyningen
 • Det skal foreligge en skriftlig internkontroll for vannverket
 • Det skal foreligge en farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen
 • Det skal lages en prøvetakingsplan
 • Det skal tas prøve av vann fra alle brønner for prøvegruppe A

Dette er pålegg som det var nødvendig å engasjere profesjonell hjelp for at det skulle bli gjort skikkelig. Asplan Viak har stått for utarbeidelsen av ”Internkontroll og Beredsskapsplan for Buvassbrenna Vannverk”. Denne ligger vedlagt denne informasjonen i sin helhet slik at alle kan se denne. Det er også et pålegg at dere som brukere skal være informert og derfor legges dette ut på nettsida til velet i Buvassbrenna Hyttegrend. Regner med at alle er inne her og titter av og til og at informasjonsplikten derved blir oppfylt.

Mattilsynet har bekreftet at påleggene nå er oppfylt og sak avsluttes. Arbeidet med prøvetakingsplanen er nå påbegynt slik at vannkvaliteten nå kan dokumenteres. Det er foretatt en prøverunde før jul og i disse dager er neste prøverunde levert til analyse. Her vil det bli analysert for prøvegruppe A + deler av gruppe B, bl.a jern og mangan. Hva dette dekker, framgår av beredskapsplanen.  I samarbeid med Asplan Viak og Mattilsynet vil prøvene bli vurdert fortløpende og eventuelle avvik bli registrert og forsøkt utbedret. I beredskapsplanen er det listet opp de tiltak som tidligere er gjort. De fleste borebrønner har installert utskiftbare porefiltre og i Pumpehus 5 er det i tillegg installert rensesystem for å ta vekk jern/mangan. Det kan bli aktuelt med filtrering for jern/mangan også i andre pumpehus hvis prøvene viser for høye verdier. Dette må nødvendigvis også gjøres i samarbeid med dere som brukere.

Vedlagt ligger analyser av vannprøver. Analysen viser at det ikke er farlige bakterier i vannet, alle brønnene leverer godt vann. Vi har noe problem med jerninnhold i særlig brønn 5. Prøvene viser også noe forhøyet jerninnhold i brønn 8. Dette får vi nærmere analysert ved flere prøver.

Det er i høst også foretatt en GPS registrering av alle traseer for vann og avløp, dette er foretatt av HallingConsult. Denne planen vil også nå foreligge med det første. Videre er det tatt grep for at disse traseene blir som tinglyste heftelser på A og B feltet slik at nødvendig vedlikehold/utbedrelser kan foretas uhindret av hvem som er hjemmelshavere i områdene. Det vil også være bestemmelser mot tiltak over eller i nærheten av traseene uten tillatelse fra de som eier og driver de respektive renseanlegg/vannverk .

Alt dette har en kostnad som må fordeles på tomteeierne og brukerne av vann/kloakk, og som kommer i tillegg til de årlige vann/kloakk avgiftene. Noe av utgiftene vil være engangsutlegg og noe over drift. Anslagsvis vil dette innebære utlegg i størrelsesorden som følger:

 • Beredskapsplan                 ca 65ooo inkl mva  (engangsutlegg)
 • GPS måling                         ca 50000 inkl mva   (engangsutlegg)
 • Analyse av prøver              ca 20000 inkl mva hver prøverunde  (drift)
 • I tillegg eventuelle pålegg om ytterligere rensing      (engangsutlegg + drift)

Utlegg så langt vil da dreie seg om ca 155000 inkl mva som må fordeles . Regner med at det er å foretrekke at dette faktureres for seg og ikke kommer som tillegg på de årlige driftsutgiftene

Dette som foreløpig info til alle. Går ut fra at det er greit for alle at slik info blir gitt over nettsida.

Buvassbrenna 01.03.2019

Nils Rodegård