Månedlige arkiver: april 2020

Råd fra kommunen

Kommuneoverlegen i Nesbyen og Nesbyen kommune har følgende klare råd:

  • Hold 2 meter avstand – også i kassakøen og når varer skal pakkes i butikken
  • God håndhygiene er alfa omega – Vask hendene ofte! Vask hendene eller benytt antibac før du går inn i butikken.
  • God hostehygiene – host i papirlommetørkle og kast det etterpå – eller i albuen.
  • Unngå forsamlinger på mer enn 5 personer
  • Det er spesielt viktig med gode rutiner før/etter måltid, når en kommer tilbake etter en tur ute av huset, på butikken, og evt. hvis en er på besøk hos sin faste omgangskrets.
  • Regel: Maks 5 personer – 2 meter avstand – maks 15 minutter i sammen.
  • Nyt været ute i hytteveggen og kos dere med det siste skiføret J

Til slutt må vi få minne om båndtvang fra 1.april og forbudet mot å tenne bål i og i nærheten av skog og utmark fra 15.april.

Nesbyen kommune håper dere får ei fin helg på hytta.

Nesbyen Info 2020-2023

Før påske sendte Nesbyen kommune ut et informasjonshefte til alle innbyggere og hytteeiere i kommunen.

Nesbyen kommune står for informasjonen og Nesbyen Rotaryklubb står for distribusjon og utgivelse av informasjonsbrosjyren. Tubfrim bistår med utsendelse til alle husstander og hytteeier i kommunen.

Info`n utgis hvert 4.år, etter hvert kommunevalg. Nesbyen Rotaryklubb har det økonomiske og praktiske ansvaret for utgivelsen som finansieres gjennom salg av annonser til lokale bedrifter. Overskuddet fra utgivelsene har gitt klubben økonomisk handlerom til å gi årlige stipender, gaver og støtte i lokalmiljøet. 

En stor takk til alle som har bidratt med jobb og info til heftet.

Mange fotografer har på dugnad bidratt med flotte bilder, og spesielt må nevnes Ingebjørg Skulason som tok oppdraget med å være informasjonsheftets hovedfotograf på strak arm. Dere har dekorert heftet.

Dersom dere er flere eiere av ei hytte og bor på forskjellig adresse, er det bare en av dere som har fått informasjonsheftet tilsendt.

Om det er noen av dere som derfor ikke har fått det, men som ønsker dette, er det bare å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Du får også tak i heftet når du er i Nesbyen. Både på kommunehuset, på Turistkontoret og hos reiselivsbedriftene.

Vi håper informasjonen kommer godt med.