Månedlige arkiver: januar 2016

Info – januar 2016

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på NGI (Norges Geotekniske Institutt) 12. januar 2016

Vannkvalitet
En del hytter opplevde grumsete vann i jula. Dette skyltes et par vannlekkasjer tilknyttet et av pumpehusene. Nils Rodegård & Co jobbet mye med dette i jula for å utbedre skadene.

Det er ønske om at hvert pumpehus skal ha en «vaktmester» for å gjøre enkelt vedlikehold som blant annet bytte filter. Mer om dette på årsmøtet.

Medlemskontigent for 2016
Det var 20 betalende medlemmer pr 31.12.2015 i Buvassbrenna hytteforening. Det vil si at det er god plass til flere 🙂 Ønsker du medlemskap i Buvassbrenna hytteforening for 2016, kan du sette inn 250,- på kontonr 2230.26.60593 innen 1. mars 2016. Medlemskap gir stemmerett på eventuelle avstemninger på årsmøtet. Man må også være medlem for å sitte i styret. Å være medlem er selvfølgelig frivillig.

Fiber
Styret har valg å ikke jobbe videre med felles fiber i denne omgang. Dette fordi styret mener det blir for dyrt. Ca 30000,- pr hytte. Dette er bare fiber til hytteveggen, i tillegg kommer installasjon i hytte. I område vårt er er det kun mulig å få internett over fiber, ikke TV. Styret vil evt ta dette opp igjen ved en senere anledning.

Postkassestativ
Styret jobber fortsatt med å få på plass et nytt postkassestativ med tilhørende ny infotavle.

Fjerning av eksisterende infotavle
Styret vil ta initiativ til dette en helg til våren når snøen er borte.

Påskeskirenn
Det blir påskeskirenn i år også, nærmere bestemt langfredag (25. mars) kl. 1400. Påskeskirennet arrangeres av en engen rennkommite, og sposnes med kr. 1000 av Hytteforeningen. Alle er hjertelig velkommen, både store og små 🙂

Årsmøte 2016
Årsmøte avholdes på Tunhovd skole langfredag (25. mars) kl. 1200. Vel møtt.

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening