Månedlige arkiver: oktober 2021

Årsmøte 2021 og nytt styre

Årsmøtet ble avholdt på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021. Protokollen til årsmøte ligger her.

Det ble valgt et nytt styre som består av følgende:

Styreleder: Bjørn H.Moshuus, bjorn@moshuus.net, mobil: 90890767
Styremedlem: Marie Myre Løstegård, Marie.Myre.Lostegard@drammen.kommune.no, mobil: 91004915
Styremedlem: Sigve Oltedal, sigve.oltedal@gmail.com
Styremedlem: Eldbjørg Elise Hansen, egililseng@hotmail.com

Ta gjerne kontakt med styret ved å legge inn kommentar/spørsmål her.

Stor takk til det «gamle» styret med medlemmene Egil Iversen, Liv Hove, Jørn Haagensen og Terje Dag Johansen som har gjort sin jobb på «overtid».

Det nye styret tar over stafettpinnen og ønsker at dette blir et godt teamarbeid med alle i hytteforeningen der vi alle bidrar der man kan.

Første styremøte er satt til 28.oktober, der vi vil ha følgende agenda:

 1. Hvem er vi i styret?
 2. Arbeidsoppgaver:
  1. Kasserer
  2. Sekretær
  3. Løypeansvarlig
  4. Oppfølging av websiden «buvassbrennahytteforening.no»
  5. Andre oppgaver?
 3. Hovedoppgaver for styret 2021-2022:
  1. Vann & avløpsanlegget
  2. Nye reguleringsplaner for hyttefeltene
  3. Rekruttere hytteeiere til hytteforeningen
  4. Løypeplaner/status
  5. Andre?
 4. Eventuelt
 5. Neste styremøte

Velkommen til årsmøte

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet begrenset plass.

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2019
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening