Månedlige arkiver: juli 2019

Buvassbrenna vann- og avløp

Hei alle, litt nytt om Buvassbrenna vann- og avløp

Har i sommer (25/6) søkt kommunen om mulig overtakelse av Buvatn Renseanlegg DA. Etter diskusjonen på årsmøtet i påsken, tok jeg skritt for å gjøre om selskapet til et AS, slik at alle kunne få innsyn i regnskap mv. Men så enkelt var det dog ikke.

Jeg ble gjort oppmerksom på en lov som heter Vass- og Avløpsanleggslova av 01.07.2012. Her heter det bl.a at all omsetning av slike foretak bare kan overdras kommunen. En omgjøring til AS blir sett på som en overdragelse til annen eier. Dette fordi det er overgang fra DA til AS- Uansett må jeg se framover og forberede at andre etter hvert skal ta over vann og avløp på Buvassbrenna. Derfor er nå søknad sendt Nes kommune. Riktig nok kan det tyde på at det er unntak for mindre anlegg, men anlegget vårt på Buvassbrenna kan ikke regnes som lite og da er kommunen eneste mulige overdrager. Uansett har kommunen et ansvar som kontroll myndighet og jeg ser det som lite sannsynlig at kommunen kan si nei.

Det foreløpige svaret fra kommunen er at det ikke blir sett på dette før etter 1.sept.i år. Det er jo forståelig i og med ferieavikling og mange store saker under arbeid, bl.a nytt renseanlegg på Nesbyen. Jeg vil følge opp dette ovenfor kommunen slik at det ikke blir liggende i en gjenglemt skuff. Styret i velforeningen er informert om dette, men legger nå dette ut slik at infoen er tilgjengelig for alle.

Fortsatt god sommer alle hytteeiere i Buvassbrenna Hyttegrend
Nils Rodegård