Referat fra styremøtet i Buvassbrenna hytteforening 03.05.2023

Utsikt mot Skarpenord, Storneset og Tunhovdfjorden 21.mai 2023

Til stede på Teams: Bjørn. Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 14.03.2023 godkjennes og legges ut på hytteforeningens webside.

Sak 2: Referatet fra årsmøtet 7.04.2023 godkjennes og sendes til signering.

Sak 3: Reguleringsplaner.

Eldbjørg Alise informerer om at det ikke er fremdrift i reguleringsplanen for B.Øye. Eldbjørg ringer kommunen for å få en orientering om fremdriftsplan for feltet (Buvassbrenna 6).  Ellers orienteres det om at det lite aktivitet i hyttesalget, per i dag er det to hytter til salgs på feltet.

Sak 4: Løyper og stiplaner.

Årsmøtet ga styret mandat til å forhandle med Tunhovdåsen hytteforening om en oppsigelig avtale vedrørende felles løypekjøring. Styret ønsker en oppsigelig avtale som evalueres og forlenges årlig. Sigve formulerer et skriftlig utkast til avtale som sendes til Tunhovdåsen hytteforening V/Krogh.

Når det gjelder stien rundt Buvatn , ønsker styret en befaring for å kartlegge om det er mulighet for nye traseer fra Krafslievegen over fylkesveien og på nedsiden av fylkesveien. Bjørn og Sigve tar en befaring nå snøen har gått.

Nes Nordmark har gitt tillatelse til at det kan ryddes ny trasé i Krogh-løypa. Sigve tar kontakt med Jørn Vidar for en befaring, går opp trasé og merker den. Sigve gjør en avtale med Jørn Vidar om hvordan han ønsker det praktiske arbeidet skal gjøres.

Styret planlegger en dugnad for Krogh-løypa og gjengroing på feltet 16. og 17.september 2023

Bjørn informerer om at det har vært et møte mellom Nes Sørmark SA og kommunestyret i Nesbyen 19.april 2023 angående løypekjøring i Nesfjellet. Det er fremdeles steile fronter og løypene blir ikke kjørt opp neste år.

Sak 5: Massedeponi.

Det har kommet tilsvar fra B. Øye angående klagen på massedeponiet nord for Buvassvegen 43 og 45. Øye hevder i tilsvaret at alt er lovlig utført, og at området er rettet opp og tilbakeført slik det var. Kommunen skal ha en befaring når snøen har gått. Bjørn skriver en anmodning til kommunen om å få delta på befaring sammen med styret. Han ønsker også å invitere med seg K.Robertsen, som har gode faglige argumenter, og kjenner området slik det var før massedeponiet ble anlagt.

Sak 7: Eventuelt.

  • Bjørn legger ut et skriv på websiden om at hytteforeningens ønsker nye arrangører til neste års påskeskirenn. Styret stiller med startnummer og bidrag til premier.
  • Eldbjørg tar kontakt med A. Kleiv i forhold til kjøreplan og logistikk hva gjelder arrangementet av påskeskirennet.
  • Det er velvilje fra flere medlemmer om å bidra til fremtidige påskeskirenn (griller med mer).
  • Styret har fått forespørsel om ledig postkasse.. Styret anbefaler de som ikke har postkasse å legge inn en forespørsel på nettsiden vår om noen vil selge. Per Kolstad ordner med nytt navneskilt for cirka 200 kroner.
  • Medlemslisten er oppdatert.

Neste styremøte på Teams 06.06.2023 klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

2 kommentarer til “Referat fra styremøtet i Buvassbrenna hytteforening 03.05.2023

  1. Når Styret er på befaring med kommunen, så påpek også de tønnene som ligger rett nord for deponiet.Det er antakelig i oljerester i dem, og tønnene er så rustne at det er forurensningsfare.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *