Månedlige arkiver: september 2020

Velkommen til årsmøte i Buvassbrenna Hytteforening.

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 3 oktober 2020 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet korona situasjonen samt av vi må holde en meters avstand under møtet. Blir det mange fremmøtte må vi muligens flytte møtet utendørs grunnet plassmangel.

Agenda for møtet:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av referent
• Valg av to stk til å signere protokollen
• Gjennomgang av referat fra 2019
• Økonomi v\Liv Hove
• Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
• Annet

Vel møtt

Hvis noen har saker som bør tas opp i møte kan man sende dette til: egil.iversen@online.no