Månedlige arkiver: juli 2015

Info – juni 2015

Styret i Buvassbrenna hytteforening, som hadde sitt stiftelsesmøte i påsken, har nå hatt sitt første styremøte. Styret består av:

Styreleder: Roy Bredesen, rb@cbk.no, mobil: 90072200
Nestleder: Knut-Erik Nygaard, k.e.n@online.no, mobil: 91646484
Kasserer: Andrea Kleiv, andrea_kleiv@yahoo.com.au, mobil: 45226091
Sekretær: Øystein Valle, oystein.valle@gmail.com, mobil: 90862776
Styremedlem: Per Kolstad, pe-kols@online.no, mobil: 92449725

Saker fra styremøtet

Styret behandlet blant annet følgende saker:

 • Muligheter og evt tilbud på fiber til hytter på feltet.
 • Skiløyper
  • Styret tar kontakt med Bent Øye for gjennomgang av løyper og løypekjøring.
  • Styret er positive til å bidra til løyperydding.
  • Undersøke muligheten for å knytte løypenettet til ”Tunhovd-traseen” på nordsiden av Rukkedalsveien (løypa til Hakatjønn)
 • Styret er positivet til at påskeskirennet skal videreføres, og stiller seg bak arrangementskomiteen.
 • Styret ønsker å opprette egen webside for distribusjon av informasjon.
 • Postkasser til alle og mulighet for flytting/endring av Infotavle ved innkjøringen til hyttefeltet.
 • Nytt styremøte 19. september.

Meldemskontigent

Medlemskap i Buvassbrenna hytteforening er frivillig. Kontingenten i år er satt til 250,- pr hytte. Pengene skal gå til enkelt vedlikehold, fellesarrangementer, enkle administrasjonsutgifter (porto, webside ++). Innbetalingsblankett vil bli sendt i eget skriv.

Postkasser

Det er kommet ønsker om postkasser til alle. Siden postkassestativet som er satt opp ved feltets innkjøring allerede er fult med postkasser, trenger vi et nytt stativ. Styret ønsker derfor oversikt over hvor mange som ønsker postkasse, og som ikke ha plass på dagens stativ. Fint om dere som ønsker postkasse sender en mail til Roy Bredesen rb@cbk.no innen 1. september 2015.

Vannkvalitet

Det er kommet tilbakemeldinger på at vannkvaliteten ikke er helt tilfredsstillende ved enkelte brønner. Styret ønsker tilbakemelding på hvilke hytter (brønner) dette gjelder. Send en tilbakemelding til Per Kolstad pe-kols@online.no dersom du mistenker nedsatt vannkvalitet i deres hytte. Per kan også gi gode råd i forbindelse med vannrensing og vedlikehold.

Hilsen styret i Busvassbrenna hytteforening.