Månedlige arkiver: desember 2021

Planbeskrivelse-Buvasslie hyttegrend i Nesbyen kommune

Buvatn Skog og utvikling DA ved Nils Rodegård har engasjert Hallingkonsult a.s. med å utarbeide forslag til detaljregulering for eiendommen gbnr.58/328 med flere i Nesbyen kommune. Se kartutsnittet nedenfor.

Denne detaljreguleringsplan er lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn med høringsfrist til 22.1.2022.

Vi har lagt ut disse dokumentene også her på hytteforeningens webside, se listen nedenfor av dokumenter du kan laste ned som PDF (krever Acrobat Reader).

Hytteforening tar gjerne i mot innspill som foreningen kan inkludere i et eventuelt høringssvar fra Buvassbrenna Hytteforening.

Styret har styremøte 11.januar 2022 og ønsker derfor alle innspill sendt inn til styret innen denne dato. Send eventuelt innspill til  styret@buvassbrennahytteforening.no.

Oppdatert status om fiber til Buvassbrenna

Det har blitt montert fiber hos en del hytter denne høsten. Fiberen er trukket frem til hytteveggen men er ikke aktivert ennå. Bruse mener at selve tilkoblingen kan skje i løpet av vinteren. Men det vil sikkert være ulike forhold hos den enkelte hytte om når dette kan skje.
I tillegg er tilkoblingen og aktiveringen av fiberen avhengig av tilkoblingen i Synstevassåsen. Her gjenstår en del arbeid før de er klare i Synstevassåsen. Først når dette er ferdig så kan fiberen til Buvassbrenna aktiveres.

Den enkelte hytteeier vil bli kontaktet for installasjon innvendig i hytta.

Bruse som er ansvarlig for oppkoblingen kan kontaktes på  www.bruse.no eller +47 32 07 80 70