Månedlige arkiver: mai 2016

Styremøte – mai 2016

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på NGI (Norges Geotekniske Institutt) 18. mai 2016

Vannkvalitet
Det er fortsatt noen utfordringer tilknyttet til vannforsyningen i området og spesielt brønnen i pumpehus 5. Det er satt i gang rensepumping av brønnen. Dette utføres ved å la kranen til slangen i pumpehuset stå åpen over en kontrollert tid. Dette ser ut til å ha en langsiktig effekt, men det må gjentas over tid og verifiseres med analyser av vannkvaliteten. Det er i hovedsak forhøyede konsentrasjoner av jern og mangan i vannet som skaper problemer. Vannet er ikke helsefarlig. I tillegg må vannfiltre følges opp og skiftes ved behov for å gi en best mulig vannkvalitet til forbrukerne inntil det oppnås stabile forhold. Her er det oppnevnt «vaktmestre» for de enkelte pumpehusene. Grunneier leverer filtre etter behov.

Løypekjøring
Etter beskjed fra Bent Øye til styret om at han ikke lenger kommer til å kjøre løyper, har Styret tatt kontakt med Jørn Vidar Lindeborg som kjører løyper på Tunhovd og Tunhovdåsen. Han er villig til å kjøre basisløypene hos oss for å knytte oss til omgivende løypetraseer. Mer info kommer senere.

Postkasse/Infostativ
Styret har fått informasjon fra Nils om nytt informasjonsstativ og supplerende postkassestativ og dette er satt i bestilling.

Lekeplass for barna
Det er kommet forespørsel om mulighet for etablering av lekeplass. Nils kan stille område til disposisjon, men styret anbefaler at Hytteforeningen ikke tar ansvar for en felles lekeplass. Dette på grunn av medfølgende ansvar og et omfattende regelverk som må oppfylles. Det anbefales derfor at lekeplasser organiseres i privat regi.

Åpen bom i helger og høytider
Etter vurderinger anbefaler styret og ha bommen lukket i helger og høytider. Bommen vil bli mer brukervennlig når ny sløyfe for utkjøring blir etablert. Bommen vil da åpne automatisk ved utkjøring, og behovet for åpen bom vil bli vesentlig redusert.

Nytt styremøte
Nytt styremøte er satt til 23. august kl 1700. Nye forslag til styret sendes styret@buvassbrennahytteforening.no

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening