Månedlige arkiver: august 2022

Vedrørende siste faktura fra Buvatn Renseanlegg DA – Årsavgift 2022-2023 juli. 

Alle hytteiere tilknyttet Buvatn Renseanlegg har fått en faktura for vann og kloakk for perioden juli 2022 til juli 2023.  Styret har fått noen reaksjoner fra medlemmer av hytteforeningen og hadde et møte om saken 9.august 2022. 

Fakturaen for årsavgift til Buvatn Renseanlegg DA har økt med mer enn 38%. Det er en realitet som vi må forholde oss til.  

Det er mange hendelser i 2021 og 2022 som påfører vårt samfunn økte kostnader på viktige varer og tjenester.  Strømkostnadene har økt fra 20 øre til over 2 kroner per kwt.  Samtidig har alle andre tjenester og varer økt betraktelig i forhold til tidligere år.  Styret er derfor ikke overrasket over at kostnadene for renseanlegget øker på lik linje med andre kostnader i samfunnet.  Et samlet styre oppfordrer alle hytteeiere til å betale denne faktura ved forfall.  

Som tidligere informert  har styret en god dialog med Nils Rodegård som styret ønsker å fortsette med, til felles beste for både Buvatn Rensanlegg DA og for medlemmene av Buvassbrenna hytteforening.  En god dialog skal være basert på fakta og god tilgang til informasjon. Vi håper dialogen på sikt vil bidra til å redusere usikkerheten som vi forstår at enkelte hytteeiere opplever med hensyn til styring og forvalting av vann og avløp i hyttefeltet. 

Styret skal ha et møte med regnskapsfører til Buvatn Renseanlegg DA denne høsten. Av praktiske årsaker ble det ikke en mulighet for dette før sommerferien. Når styret har hatt denne gjennomgangen vil vi informere alle medlemmene i hytteforeningen.  

Styret Buvassbrenna Hytteforening