Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – melding om vedtak

Det vises til vedtak i Nesbyen kommune for ny reguleringsplan for Buvassbrenna 6 tilhørende Bent Øye. Alle dokumentene ligger her samt hos Nesbyen Kommune.

Det er klagefrist til 8.1.2024.

Styret hadde planlagt styremøte 9.januar. Om det ønskes at hytteforening eventuelt har noen bemerkninger så ber vi om å få innspill på dette så raskt som mulig. Så får vi vurdere å fremskynde vårt styremøte.

Saksprotokoll 01202101, Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – sluttbehandling.PDF

01202101, Buvassbrenna 6 – detaljreguleringsplan – sluttbehandling.PDF

01202101_Planbestemmelser_Buvassbrenna6_KST_30.11.2023_vedtatt.PDF

3040_01202101_Rp_Buvassbrenna6_plankart_vedtatt_A0.PDF

Planbeskrivelse_vedtatt.PDF

VA-plan Buvatn – leveranse 24042023.PDF

Flomfarevurdering.pdf.PDF

ROS-analyse – Buvassbrenna6.pdf.PDF

Buvassbrenna6 kulturminnerapport.pdf.PDF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *