Styremøter Høsten 2023

Langedragsløypa – utsikt mot Hallingskarvet – Privat Bilde

Styret har hatt to styremøter i løpet av høsten 2023. Vi har fulgt opp en rekke saker for hytteforeningen. I et kort sammendrag har vi hatt følgende saker:

  • Dugnad i Krogh løypa, ny trase er ryddet. Tusen takk til fantastisk innsats!
  • Nye skilt til Krogh løypa, se bilde. Søknad sendt til Nes Nordmark sameie Grunneierlag.
  • Avtale med Tunhovd Hytteforening om å bidra til løypene til Langedrag.
  • Styret har sendt inn en klage vedrørende reguleringsplanen for Buvassbrenna 6, se vedlegg nedenfor.
  • Oppfølging av årsregnskapet for Buvatn Renseanlegg DA.
  • Styre ønsker å engasjere en gruppe medlemmer som kan jobbe med påske skirenn, egen innkalling 29.januar 2024.
  • Oppfølging av massedeponiet nord for Buvassvegen 43/45.
  • Sender en søknad til Skue sparebank om støtte til opparbeidelse og vedlikehold av stier og løyper.

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12 okt 2023

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna hytteforening 04 sept 2023

Klage på detaljreguleringsplan for Buvassbrenna 6

Kart på plassering av skilt ved løypa Krafselivegen Nes Nordmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *