Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 20.06.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra Årsmøtet i Buvassbrenna hytteforening 15.02.22

Referatet er skrevet, det mangler signerte underskrifter. Bjørn legger referatet ut på hytteforeningens Web-side så fort det er signert.

Sak 2: Vedlikehold av vei v/slitasje.

Vedlikehold av vei er en sak som bør drøftes med grunneierne Rodegård og Øie. Når det gjelder salting og tetting av hull ved slitasje, følger Bjørn opp saken med Rodegård.  Når det gjelder behov for møteplasser til felt B, stiller Bjørn spørsmål om det har vært et problem tidligere.  Det kan bli et problem, både av hensyn til slitasje og møteplasser,ved byggevirksomhet til nye hytter (12). Bjørn følger opp og hører med Rodegård om han har noen tanker om møteplasser til felt B.

Sak 3: Båndtvang på feltet.

Eldbjørg Alise ringer Nesbyen kommune for å avklare hvilke regler som gjelder med hensyn til båndtvang på hyttefeltet.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Eldbjørg Alise jobber med informasjonsbrosjyrer som skal distribueres til nye hytteiere. Brosjyrene kan legges i postkassene og laminerte plakater kan henges opp på oppslagstavle. Eldbjørg sender oss et forslag til korrektur.

Sak 5: Løypeplaner.

Styret diskuterer muligheter for tilknytning til Lyserenområdet, eventuelt fra Krafsen og opp. Sigve tar en runde selv og hører deretter med løypekjører om muligheten for en befaring, som også omhandler Kroghløypa.

Ved merking av sommerløyper/stier skal det søkes grunneier. Bjørn orienterer om fine turmuligheter i områdene rundt Krafsen, Nedre Lyseren til Undersrudnatten- Hyttestølen og ned til hyttefeltet.

Etter befaring i sommer planlegges det en eventuell dugnad ved neste styremøte.

Sak 6: Gjengroing på feltet-dugnad.

Styret oppfordrer den enkelte hytteeier til å holde sine områder åpne. Bjørn tar kontakt med Rodegård angående en befaring på fellesområdene i løpet av sommeren. Er det aktuelt med en dugnad? Bjørn hører med Rodegård om han har en plan for rydding.

Sak 7: Eventuelt

Vedrørende reguleringsplan for Buvassbrenna 6: Eldbjørg informerer om at hun har vært i kontakt med prosjektleder, og prosjektet er i gang igjen. Flomrapporten er godkjent, kulturminnerapporten venter. Grunneier ønsker å få levert reguleringsplanen før ferien, ifølge prosjektleder.

Vedrørende startnummer: Eldbjørg undersøker muligheten for om en vernet bedrift kan ta jobben med å trykke startnumrene.

Neste styremøte er 29.08.22 på Teams.

Referent Marie Myre Løstegård.

Drammen 29.06.22

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *