Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12 oktober 2022

Fra Urderudnatten mot Krafsen og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 12.10.2022.

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Marie.

Sak 1: Referatet fra styremøtet 29.08.22 er godkjent.

Sak 2: Møte med Frodig Økonomi AS.

Det planlegges et fysisk møte med styret, Rodegård og regnskapsfører i Frodig økonomi. Hensikten er å gi hytteforeningen innsikt i økonomien for Buvatn VA SA. Bjørn ønsker at Knut Robert R. og Sigve O. deltar på møtet. Bjørn følger opp og kommer med forslag på dato.

Sak 3. Infoskriv.

Infoskriv er ikke sendt til laminering. Eldbjørg følger opp saken.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer.

Det er innmeldt tre nye medlemmer i hytteforeningen. Eldbjørg informerer om at nye fakturaer sendes ut i januar/februar -23. Bjørn oppdaterer medlemslistene.

Sak 5: Startnummer.

Eldbjørg informerer om at hun har innhentet to tilbud, hun har god kontakt med et firma i Horten. Startnummer på 25 x 30 cm, med nummer på begge sider og Buvassbrenna hytteforening logo på forsiden. Det bestilles 125 startnummer til en pris av cirka 12000 kroner.

Sak 6: Løypeplaner.

Sigve informerer om at Lyseren løypelag har slått seg sammen med løypelaget på Grønhovd, med formål å jobbe for felles løyper. Sigve har kontakt med ressursperson på Synstevassåsen, og undersøker om det kan være interesse for et samarbeid mellom hytteforeningene om felles løyper. Sigve ringer Jørn Vidar og konfererer med han.

Kroghløypa bør holdes oppe og merkes ut når snøen kommer, Bjørn tar ansvar for det.

Det diskuteres mulighet for løype fra Krafselien til Nedre Lyseren. Sommerstiene fra Krafselien til Lyseren bør merkes, grunneier må spørres. Generelt er det er et ønske om bedre merkede stier, og stier hvor man ikke behøver å gå så mye på asfalt.

Sak 7: Gjengroing på feltet.

Bjørn følger opp og spør Rodegård om han har mulighet for å rydde noe på feltet.

Sak 8: Vedrørende midlertidig deponi.

Bjørn informerer om at Nesbyen kommune ikke har gitt tilbakemelding på brevet styret sendte vedrørende midlertidig deponi. Øye mener han har fått tillatelse. Robertsen mener tillatelsen skal dokumenteres fra kommunen. Han anbefaler å sende brevet vedrørende midlertidig deponi til Statsforvalteren, om ingen respons gis fra kommunen.

Sak 9: Eventuelt

  • Reguleringsplan for Buvassvegen 6: Eldbjørg informerer om at det er ikke er foretatt befaring og kulturminnerapporten er derfor ikke ferdigstilt. Reguleringsplanen er ikke vedtatt per i dag.
  • Rodegård har fått tillatelse til å bygge fem hytter og én garasje.
  • Det har ikke kommet noen reaksjoner etter skrivet fra Bjørn vedrørende fakturering fra Buvatn Renseanlegg DA, årsavgift 2022-2023.

Neste styremøte på Teams er 23.11.22 klokka 20:00.

Referent: Marie Myre Løstegård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *