Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Buvassbrenna hytteområde og Buvatn (Privat bilde)

Referat fra møte med Buvassbrenna Hytteforening, Buvatn Renseanlegg DA og Frodig Økonomi AS 7.november 2022.

Til stede på Teams: Nils Rodegård, Geir Olav Brøto med kollega Kjell Borge, Bjørn H. Moshuus, Knut Robert Robertsen og Sigve Oltedal

Buvassbrenna Hytteforening ønsker å formidle fakta om regnskapet til Buvatn Renseanlegg DA, og vi ønsker å se fremover, der vi kan bidra og samarbeide best mulig med Buvatn Renseanlegg DA.

Derfor hadde vi noen enkle spørsmål knyttet til agendaen som var god hjelp for å få et effektivt møte mandag 7.11 kl.10.

 • Gjennomgang av regnskapet per. dags dato
 • Tilknytningsavgifter fra de nye hyttene som er koblet til?
  • Ingen nye tilknytninger i 2022. Det skjedde tilknytninger i 2020. Inntektsført for å dekke investering med kostnadsført avskriving hvert år. Det er en gjeld til Nils Rodegård som er et innskudd kapital for investeringen i renseanlegget. De planlagte 10 nye hyttene i området til Bent Øye vil finansiere egen infrastruktur som skal tilknyttes vann og avløpet. De vil derfor ikke belaste regnskapet men blir med på den fremtidig fordelingen av driftskostnadene. Det er satt et vilkår for videre tilknytning til vannverket av det nye feltet til Bent Øye, det må dokumenteres tilstrekkelig kapasitet for å koble til flere.
 • Fordelingsnøkkel på vann og avløp?
  • Fordelingen per hytte med 1/3 vann og 2/3 del kloakk.  Ikke alle hytter er koblet til vann og kloakk. Så for de 7 hyttene som ikke er koblet til vann slipper 1/3 del av vann. 3 hytter er ikke koblet til kloakk.
 • Investeringer/egenkapital/ Ekstraordinære utgifter
 • Avsetning til uforutsette kostnader i budsjettet?
  • Det bør bygges opp en buffer i regnskapet for fremtidig uforutsatte ekstra ordinære kostnader. Dette skal tydeliggjøres i regnskapet. Det som vurderes investert i 2023 er en såkalt utjevningstank for vannsystemet på felt 2 og 3, brønn 2 spesielt for å sikre kapasiteten.
 • Finansiering
 • Lån Dekning invest/lån anlegg til Bent Øye?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger eller noen lån.
 • Hva er investert og hvordan håndteres avskrivninger?
  • Investering på vannverket med avløpsrenseanleggene er ennå ikke regnskapsført i påvente av faktura for disse investeringer. Disse investeringene tas inn i regnskapet og det vil gjøre avskrivninger.
 • Eierskapsstrukturen i Buvatn Renseanlegg DA
 • Hva skjer med eierskapet i selskapet?
  • Buvatn Renseanlegg DA eies nå kun av Nils Rodegård. Bent Øye har ikke noen eierskap lenger.
 • Opprettelse av et nytt eierskap for drift og vedlikehold av vann & avløp? 
  • En mulig fremtidig modell er et samvirkeforetak med hytteeierne som del-eiere. Dette bør vurderes på lenge sikt. Dette krever en driftsmodell som betjenes av leverandører som leverer tjenester for daglig drift og beredskap.  Dette må videre utredes i tett dialog med Nils Rodegård.
 • Eventuelt
 • Beredskapsplan, sikre drift av anlegget, ved sykdom, lengre fravær e.l.
  • Det er en vedlikeholdsavtale med Rørservice AS. I tillegg har han brukt en lokal ressurs Ivar Billett.  På lengre sikt kan det være mulig at Nesbyen kommune, i samarbeide med Nore og Uvdal kommune, vurderer et felles renseanlegg i Rukkedalen for vårt område, Lyseren og Myking, evt.
 • Fremtidig aktiviteter
  • Buvatn Renseanlegg DA legger frem budsjett for 2023 i januar til styret for Hytteforeningen
  • Buvatn Renseanlegg DA vil fremover informere styret slik at uforutsette og ekstraordinære kostnader kan informeres om så tidlig som mulig.
  • Frodig Økonomi AS vil legge frem Balanserapport for 2022 og et oppdatert regnskap.
  • Kapasiteten til vannverk nummer 2 må dokumenteres før evt nye hytter tilknyttes. En eventuell utbygging av vannkapasiteten til vannverk nummer 2. For eksempel med utjevningstank.

Referent: Bjørn H.Moshuus

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *