Planbeskrivelse-Buvasslie hyttegrend i Nesbyen kommune

Buvatn Skog og utvikling DA ved Nils Rodegård har engasjert Hallingkonsult a.s. med å utarbeide forslag til detaljregulering for eiendommen gbnr.58/328 med flere i Nesbyen kommune. Se kartutsnittet nedenfor.

Denne detaljreguleringsplan er lagt ut til 1.gangs offentlig ettersyn med høringsfrist til 22.1.2022.

Vi har lagt ut disse dokumentene også her på hytteforeningens webside, se listen nedenfor av dokumenter du kan laste ned som PDF (krever Acrobat Reader).

Hytteforening tar gjerne i mot innspill som foreningen kan inkludere i et eventuelt høringssvar fra Buvassbrenna Hytteforening.

Styret har styremøte 11.januar 2022 og ønsker derfor alle innspill sendt inn til styret innen denne dato. Send eventuelt innspill til  styret@buvassbrennahytteforening.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *