Nesbyen Info 2020-2023

Før påske sendte Nesbyen kommune ut et informasjonshefte til alle innbyggere og hytteeiere i kommunen.

Nesbyen kommune står for informasjonen og Nesbyen Rotaryklubb står for distribusjon og utgivelse av informasjonsbrosjyren. Tubfrim bistår med utsendelse til alle husstander og hytteeier i kommunen.

Info`n utgis hvert 4.år, etter hvert kommunevalg. Nesbyen Rotaryklubb har det økonomiske og praktiske ansvaret for utgivelsen som finansieres gjennom salg av annonser til lokale bedrifter. Overskuddet fra utgivelsene har gitt klubben økonomisk handlerom til å gi årlige stipender, gaver og støtte i lokalmiljøet. 

En stor takk til alle som har bidratt med jobb og info til heftet.

Mange fotografer har på dugnad bidratt med flotte bilder, og spesielt må nevnes Ingebjørg Skulason som tok oppdraget med å være informasjonsheftets hovedfotograf på strak arm. Dere har dekorert heftet.

Dersom dere er flere eiere av ei hytte og bor på forskjellig adresse, er det bare en av dere som har fått informasjonsheftet tilsendt.

Om det er noen av dere som derfor ikke har fått det, men som ønsker dette, er det bare å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Du får også tak i heftet når du er i Nesbyen. Både på kommunehuset, på Turistkontoret og hos reiselivsbedriftene.

Vi håper informasjonen kommer godt med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *