Alle innlegg av Styret

Velkommen til årsmøte

Møtet avholdes på Tunhovd skole lørdag 9 oktober 2021 kl 11.00-13.00

Man har kun anledning til å stille med en person pr hytte grunnet begrenset plass.

Agenda for møtet:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av referent
 • Valg av to stk til å signere protokollen
 • Gjennomgang av referat fra 2019
 • Økonomi v\Liv Hove
 • Valgkomiteen v\Gunnar Flaat og Erik Bjørlien
 • Annet

Vel møtt

Vennlig hilsen
Styret Buvassbrenna Hytteforening

Status fiber Buvassbrenna

Vi har nå oppsummert og ser at vi har nådd minst 60% oppslutning. Det vil si at det blir gjennomført utbygging.

Prosjektet her henger sammen med utbygging i Synstevassåsen. Der er utbyggingen startet og det skal i neste uke etableres sammenkobling med resten av fibernettet. Neste steg er å få koblet på sentralen/noden som er satt på plass i Synstevassåsen.

Utbygging i Buvassbrenna, og områdene rundt, er avhengig av fremdrift i Synstevassåsen. Vi har lagt planer for å blåse fiber her i høst, og legge til rette for installasjoner i vinter. Mer konkret tidsplan må vi komme tilbake til i løpet av oktober.

Mvh. Bruse v/Svein Solhjell

Info fra styret

Vann og avløp

Innledningsvis er vi tilfredse med at vi er enige på ett vesentlig punkt: 
Privat og offentlige vannverk drives etter samme lov-verk -og etter selvkostprinsippet. 

Vi imøteser da dokumentasjon fra regnskapsfører på de øvrige spørsmål (ref .siste avsnitt i ditt brev).

Vi er overrasket over at det ikke er opparbeidet en forsvarlig buffer i selskapet. 

De senere år (etter at Selskapet ble 100% overtatt av deg med familie i 2012 -) er det tilkommet et antall nye hytter med tilkoblingsavgift og de årlige gebyrer, uten at det så vidt vi vet har blitt lagt ned investeringer i ny infrastruktur.

Utgiftene pålagt av Mattilsynet i 2019 ble som kjent viderefakturert hytteeierne. (Vi tør også minne om Internkontrollen for anlegget datert 07.01.19, der det bla. fremgår at det det skal være en årlig informasjon til hytteeiere og klausulering av arealer rundt pumpehus. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp.

Hovedproblemet er etter vår syn mangel på struktur/avtaler fra vannverkseier mot abonnenter. Samt at vi-siden selskapet er organisert som et DA -ikke har innsyn i regnskaper og derav dokumentasjon for at selvkostprinsippet er overholdt.

Vi synes det er problematisk at eier av Selskapet har lovt å utlever regnskaper, siden trukket dette tilbake og ikke besvart oppfordringer fra Styret i samme sak. Vi forventer å få regnskapene for årene 2017 t.o.m 2020 slik som forespurt tidligere tilsendt. Inntil dette foreligger vil vi fortsatt anbefale våre medlemmer å holde tilbake omdiskutert faktura.

Styret mener vi ikke kan fortsette å ha denne typen diskusjoner/konflikter med Selskapet, og ser alternative løsninger:

 • Selskapet etablere et avtaleverk med abonnementene og gir fullt årlig innsyn i økonomien, samt at alle rapporteringskrav og rutiner mot Mattilsyn oǵ kommune overholdes. Dette kommuniseres i en årsrapport til hytteeierne
 • Selskapet selger anlegget til et Samvirkeforetak eid og driftet av hytteeierne.

Din snarlige tilbakemelding imøtesees

For Styret i Buvassbrenna hytteeierforening
Egil Iversen

Årsmøtet avlyst

Hei alle sammen,

Grunnet smitte situasjon i Norge må vi igjen avlyse årsmøtet på fredag 2 april, vi foreslår at møtet flyttes til høst 2021 ( vi kommer tilbake med dato )

Styret blir sittende inntil videre men vil ikke starte med nye saker, dette overlates til nytt styre som velges på kommende årsmøte.

Ta kontakt med sittende Styre om det er spørsmål vedrørende Årsmøtet. Egil Iversen 909 34 551

Årets påskeskirenn må vi også avlyse i år.

Hilsen Styret Buvassbrenna Hytteforening.

Informasjon fra Nesbyen kommune

Nesbyen kommune ønsker dere velkommen til hytta i vinterferien.
 • Man må være frisk, ikke i karantene eller i isolasjon. (Husk at man er i karantene etter koronatest – frem til svar foreligger)
 • Dersom man besøker butikker/serveringssteder i Nesbyen, må man være nøye med å følge smittevernreglene.
  •  Det er påbud om bruk av munnbind!
  •  Forsøk å handle på tider med liten trafikk.
 • Følg de nasjonale smittevernrådene – holde avstand både ute på tur, i heis-kø, på butikker og andre offentlige steder.
 • Se info: Slik kan vinterferien tilbringes i Norge – regjeringen.no

Med ønske om en god vinterferie
Nesbyen Kommune

Skandinavias råeste stolheis til Nesfjellet

Bilde over er et illustrasjonsbilde, og er ikke tatt på Nesfjellet.

Nesfjellet Alpin investerer 80 millioner kroner i ny stolheis. Dette er en stolheis Norge ikke har sett før, og blir Skandinavias råeste sådan. Heisen produseres av Italienske Leitner, med design fra Pininfarina.

Heisen er en påkostet designheis med skreddersydde stoler med varme i setene. Heisen vil gå 6 meter i sekundet, og vil erstatte dagens t-krokheiser. Garasje og servicebygg for heisen bygges under bakken.

Byggearbeidet starter ved førstkommende sesongslutt, og heisen vil stå klar allerede til neste skisesong, i november 2021.

«Dette er et stort steg for destinasjonen. Med investering i stolheis styrker vi nok en gang Nesfjellet som et attraktivt reisemål. Vi har lykkes med strategien om å henvende oss til til barnefamilier i hyttemarkedet.»

– Sitat Nesfjellet

Dette er Nesfjellet sin aller første stolheis. I dag består Nesfjellet Alpin av 5 t-krokheiser og 13 nedfarter. Den nye stolheisen forberedes også for sykkeltransport.

Nesfjellet – En familiedestinasjon i vekst.
Nesfjellet har lenge hatt barnefamilien i fokus, og det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge et spennende aktivitetstilbud for alle under hyttetaket. Denne strategien har vi lykkes med, og suksessen som er oppnådd de senere årene gjør oss nå i stand til å ta nye steg som helsårsdestinasjon og reisemål. Grunnlaget for videre satsning er nå på plass.

Destinasjonen utvikles av lokale drivere fra Nesbyen som ønsker å gjenreise Nesbyen som reiselivskommune, til gamle høyder. Eierne av Nesfjellet Alpin er Nesfjellet Prosjektutvikling, med Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldset i spissen. Destinasjonen kan i dag tilby et bredt og variert ski-tilbud, en golfbane, allsidig terreng for turgåeren og syklisten, samt flere serveringsplasser.

Info fra Nesbyen kommune

Vi har kommet oss godt igjennom julehøytiden med veldig mange besøkende inn til Nesbyen kommune.

Kommunen berømmer både innbyggere og besøkende for innsatsen rundt smittevern. Det er ikke registrert smittede personer i forbindelse med julehøytiden i Nesbyen kommune.

Pr nå har vi ingen påvist smitte i kommunen.

Vi følger de nasjonale retningslinjene, men har valgt å være enda strengere i forhold til påbud om bruk av munnbind. Hos oss er det påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Det er helt uavhengig av om man kan holde en meters avstand eller ikke. Skal man i butikken, skal man benytte munnbind. Vedtaket gjelder frem til og med 1. februar 2021, så får vi se hva som skjer når vi kommer dit.

Det kan hende noen begynner å tenke på styremøter og årsmøter i hytteforeningene. Pr nå er regelen at all fysisk møteaktivitet utsettes.

Når det er snakk om besøk på hytta, så er det tillatt med inntil 5 personer på besøk i tillegg til egen husstand – forutsatt at man har plass og kan holde en meters avstand.

Disse tiltakene vurderes fortløpende mht nødvendighet.

Godt nytt år!

Med vennlig hilsen Nesbyen kommune
www.nesbyen.kommune.no