Løypekjøring 2015/2016

Generelt

Det legges opp til løypekjøring i de samme traseer som tidligere år. I tillegg vil det bli forsøkt kjørt opp en trasee mellom løypa til Krafseli og Tunhovdåsløypa, via Nyseterveien.
Forutsetningen for dette forsøket er avklaring med aktuelle grunneiere fra grense Nore og Uvdal/Nes.

Om dette lar seg realisere vil det lettere kunne hentes inn bistand til oppkjøring fra blant annet Tunhovd.

Mitt utgangspunkt er at alle skal ha best mulig løyper tilgjengelig og glede seg over gode dager i fjellet.

Forventningsavklaring – hyppighet på kjøring

Som tidligere år vil løypene bli kjørt opp på fredager. Fortrinnsvis på dagtid. Løypene blir vedlikeholdt gjennom helgen. Dette gjelder også i høytider og vinterferie. På hverdager vil det ikke bli kjørt løyper med mindre helt spesielle forhold.

Ved snøfall vil det selvfølgelig bli oppkjørt, men det kan ikke forventes at løypene er oppkjørt til enhver tid. Det må tolereres inntil 5 cm med lett nysnø i løypene. Snø og vindforhold kan være svært forskjellige fra Buvassbrenna og opp til Øyvatn. Om det er lite vind på Buvassbrenna kan det føyke raskt igjen innover i fjellet. Dette er forhold det vanskelig lar seg gjøre noe med basert på slik tjenesten er lagt opp.

Situasjonen er slik for kommende sesong at jeg er alene om oppkjøring. Jeg vil søke samarbeid både med de som kjører løypene på Tunhovdåsen og på Lysern for å få til at løypene er mest mulig oppkjørt.

Sporsleden som ble kjøpt inn og er av samme type, med samme sporbredde som den som benyttes på Tunhovdåsen er ett av tiltakene for å få til bistand til hverandre.

Bent Øye

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *