Referat fra styremøtet i Buvassbrenna Hytteforening 16.03.2022

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg, Sigve og Marie

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp

Bjørn informerer om at han tar et initiativ til et nytt møte med Nils Rodegård i løpet av påsken. Fokus vil være på det kommersielle, inntekter og utgifter. Alt av informasjon gjeldende reguleringsplanen er gitt ut.

I følge Eldbjørg er det ikke noe nytt vedrørende reguleringsplan for tomtene til Øie, ROS- rapporten tar tid. Eldbjørg følger opp aktiviteter vedrørende dette.

Sak 2: Økonomi og informasjon fra kasserer

Eldbjørg har fått oversendt regnskapet fra 2021 fra Liv Hove. Eldbjørg informerer om planlagte justeringer i budsjettet for 2022.

Eldbjørg har fått låne hundre startnummer fra forsvaret til påskeskirennet 15.april. Hun informerer om priser ved kjøp av egne startnummer, og kostnader vedrørende felles aktiviteter og skiløype.

Jørn Vidar Lindborg kontaktes med en forespørsel om å kjøre opp den vanlige løypa til påskeskirennet (nedenfor hytta til Bredesen).

Det ønskes bidrag til gaver og presanger til påskeskirennet, gavene kan leveres til Kleiv. Det legges ut en oppfordring om dette på hytteforeningens Facebook- side.

Sak 3: Løypeplaner               

Sigve informerer om at det diskuteres en bedre tilknytning til løypene på Lyseren. En eventuell løype fra Krafselien til Lyseren, Sigve følger opp dette med Lindborg. Løypenettet vil være en sak på årsmøtet.

Sak 4: Årsmøtet

Bjørn legger ut innkalling til Årsmøtet 15.april på hytteforeningens side. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 25 mars.

Sak 5: Eventuelt

Det er behov for en ny oversikt over hytteeiere, Eldbjørg jobber med dette.  Medlemslisten trenger en oppdatering, Bjørn tar på seg ansvaret for å oppdatere.

Neste styremøte er på Teams, onsdag 6.april klokka 20:00

Referent Marie Myre Løstegård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *