Nesbyen kommune inviterte til velforeningsmøte 25. februar 2023

Styret i Buvassbrenna hytteforening fikk invitasjon fra Nesbyen Kommune om å delta på velforeningsmøte 25. februar 2023. Møtet ble arrangert på Teams. Bjørn H.Moshuus deltok på vegne av Buvassbrenna Hytteforening. Det blir nytt infomøte til høstferien 2023.

Dette er viktig informasjon som sikkert er interssant å lese om du er interresert i aktiviteter når du er på hytta eller nysgjerrig på kommunens planer med nytt renseanlegg, kommunalt vann og avløp i vårt område (Myking og Lysern), nye returpunkter for avfallssortering eller hva som skjer med løypekjøring i Nesfjellet (Nes Sørmark). Du finner mer detaljer i PDF filene i slutten av artikkelen:

 1. Informasjon fra Kommunalsjef Anders Halland om bl.a.
  • Starter med kommunedelplan Nesfjellet denne våren
  • Bygger nytt renseanlegg med oppstart april 2024
  • Utreder kommunalt avløp til Lyseren og Myking
  • Jobber med nye returpunkter i fjellet, åpner for sortering
 2. Daglig leder Nesbyen Turist og Næringsservice Solveig informerte om bl.a
  • Frivilligfestivalen 12.juni kl.13-18
  • HallingSpranget
  • Sporty på fjellet / «Høgt over Nesbyen» 16.september
  • Turridning ved nesbyenbooking.no og Langedrag Naturpark
  • Juving i Rukkedøla! Hver dag fra 8. juli. – 20. august. ved nesbyenbooking.no
  • Sommeraktiviteter i Nesbyen, besøk Visitnesbyen.no & kvaskjer.hallingdal.no
  • Samspill med hyttevel om nye merkede stier, gapahuker, badeplasser etc
  • Leie ut hytta? Kontakt Nesbyen Turistkontor og Nesbyenbooking.no
 3. Ordfører Tore Haraldset orienterte kort om følgende saker:
  • Ordfører har invitert Nes Sørmark til møte vedrørende løypekjøring etter vintersesong 2022/2023. Møte skulle avholdes 27. februar.
  • Orienterte om utfordringer med Statsforvalteren vedrørende å flytte på hytta.
   • Hallingdal jobber sammen med Uvdal, Sigdal og Kongsbergregion inn mot Storting og regjering. Det skal være møte i denne gruppa 14. mars.
  • Nesbyen er den kommunen i landet som ferdigstilte flest hytter i 2022 med 197 hytter. Det kommer reportasje på NRK om denne saken mandag 27. februar.
  • Det er siste året med Viken fylkeskommune, neste år har dere hytte i Buskerud fylkeskommune. Hallingdalskommunene har hatt møte med ledelsen i nye Buskerud og gitt innspill på hvilket forventninger vi har og hver enkelt kommune fikk komme med sine innspill.
  • Til høsten vil det stå ferdig en ny stor sportsforretning i Essobygget rett ved rundkjøringen.
  • Det skjer mye på Nesbyen Kjøpesenter, med ny restaurant, pizzeria, bakeutsalg mm.
  • Ordfører fikk innspill på hvordan vi legger opp velforeningsmøter i fremtiden. Det ble bestemt at vi tar et Teamsmøte rundt vinterferietider, trenger ikke være vinterferien. Så blir det et fysisk møte i høstferien.

Her er en hilsen fra Ordføreren Tore Haraldset:

«Hei.

Her kommer referat fra velforeningsmøte 25. februar 2023. Presentasjonene fra Nesbyen Turist & Næringsservice (red: NTN) og kommunalsjef teknisk Anders Halland ligger som vedlegg.

Kan orientere om at jeg og Anders Halland har hatt møte med Nes sørmark ifm løypekjøring og det vil bli et møte i påsken hvor løypelag og velforeninger blir invitert til et møte sammen med Nes sørmark. Kommer tilbake med invitasjon til det.

Vennlig hilsen

Tore Haraldset

Ordfører

Nesbyen kommune»

Klikk på en av PDF-filene nedenfor for detaljert informasjon:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *