Innkalling årsmøte 2016

Buvassbrenna hytteforening avholder sitt årsmøte:

Fredag 25. mars 2016 (langfredag) –  KL. 12.00.

Sted: Tunhovd skole

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  1. valg av møteleder
  2. valg av referent
  3. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøtet
 4. Årsmelding for 2015
 5. Regnskap for 2015
 6. Budsjett for 2016
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styret

 

Forslag til saker sendes styret innen fredag 4. mars 2016 til: 
styret@buvassbrennahytteforening.no

Forslag til valgkomiteen sendes til:
Hege Galtung, Hege.Galtung@kistefos.no

Velkommen!

Med hilsen Buvassbrenna hytteforening

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *