Styremedlemmer

Denne siden vil inneholde informasjon og linker til informasjon som kun er interessant for styret i Buvassbrenna hytteforening. Alle styremedlemmer vil få en egen bruker på nettstedet. Styremedlemmene vil da få mulighet til å legge ut innhold på buvassbrennahytteforening.no