Utdrag fra referat fra styremøte 23.november 2021

Til stede på Teams: Bjørn, Eldbjørg Alise, Sigve og Mie.

Sak 1: Arbeidsoppgaver vann og avløp.

Sigve og Bjørn har kontaktet Robertson i Asplan Viak og berammet et møte på Teams førstkommende torsdag. Tema i møtet vil være hvordan utarbeide en strategi og sikre en god dialog med grunneier Nils Rodegård i forhold til vann- og avløpsanlegget på Buvavassbrenna. Utgangspunktet er et ønske og forventning om et godt samarbeid mellom styret og grunneier. Robertson stiller seg villig til å gi råd og veiledning. Det er ønskelig å beramme et møte med Nils Rodegård og styret i løpet av desember.

Sak 2: Regulering.

Eldbjørg har vært i kontakt med HR prosjekt v/ Øyvind Frekeplass i Nesbyen kommune.  Det er skilt ut 12 nye hyttetomter av Bent Øye. Vil nye hytter medføre en vesentlig utvidelse av vann-og avløpsanlegget? Innvendig for avkjøring er kommet med i planutkastet. Status: planutkastet for vann og avløp (Asplan Viak) ferdigstilles i desember -21 og meldes inn til kommunen. Det er forventet at det tar 6-12 uker før offentlig høring.

Sak 3: Økonomi og informasjon fra kasserer.

Eldbjørg informerer om at hun og tidligere kasserer Liv Hove har møter angående overtakelse av kasserervervet. Fakturering i januar -22. Eldbjørg og Bjørn jobber sammen om fullmakter til kontoer. Bjørn informerer om at gamle medlemslister ikke kan slettes per i dag.

Sak 4: Rekruttering av nye medlemmer til hytteforeningen.

Eldbjørg og Mie har ikke jobbet videre med rekruttering av nye medlemmer siden forrige styremøte, men det planlegges et treff i løpet av romjula for videre planlegging.

Sak 5: Løypeplaner.

Sigve tar kontakt med løypekjører for planlegging av løypekjøring inneværende sesong.

Sak 6: Kjøring på området.

Det er ikke jobbet videre med nye strategier fra forrige styremøte i oktober-21, men styret ønsker å opprettholde fokus på trafikksikkerhet på begge felt.

Sak 7: Dokumenthåndtering.

Det er ikke jobbet videre i forhold til dokumenthåndtering per i dag.  Bjørn følger opp dette.

Eventuelt:

Eldbjørg oppretter gruppe på Messenger for medlemmene i styret i Buvassbrenna Hytteforening.

Nytt styremøte på digital plattform Teams 11.januar 2022, 18:00-18:50.

Referent: Marie (Mie) Myre Løstegård

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *