Alle innlegg av Styret

Nytt postkassestativ og infotavle

Etter meget god innsats av en god og erfaren dugnadsgjeng, er nå nytt postkassestativ og info-tavle på plass ved innkjøringen til Buvassbrenna hyttegrend. Det nye postkassestativet er av samme type som det som allerede står der. Vi kommer tilbake til pris og bestilling av postkasser.

Disse gutta har sannsynligvis en samlet arbeidserfaring på mer enn 200 år.

Ny føler til bommen: Det er også lagt ned en føler til bommen for automatisk åpning ved utkjøring fra hytteområdet. Dermed er det ikke behov for å bruke fjernkontroll eller telefon for å forlate Buvassbrenna.
En stor takk til Nils Rodegård som måtte ty til ren muskelkraft for å få gravd ned føleren i bakken!

Bredbånd

Styret jobber i disse dager med alternativ bredbånd og er i dialog med Aasberg Alarm som kan levere bredbånd i vårt området.

Pakke Hastighet Pris
Hyttepakken 2 Mbit/s ned / 1 Mbit/s opp 290
Familiepakken 5 Mbit/s ned / 2 Mbit/s opp 390
Utvidet pakke 10 Mbit/s ned / 5 Mbit/s opp 690

Les mer om pakkene på Aaberg Alarm – Internett

Fordelen med et slikt abonnement sammenlignet med mobilt bredbånd fra feks Telenor eller Ice.net, er at det er fri nedlasting av antall Gigabyte. Dette er en fordel ved feks streaming av film.

For å kunne forhandle frem pris i vårt område trenger vi en tilbakemelding på hvem som kan være interessert i dette. Det er ingen bindene tilbakemelding, vi ønsker kun å sjekke ut interessen.

Er du interessert i tilbud, gi oss beskjed.
Har du spørsmål/kommentarer kom gjerne med det også.

Send mail til styret@buvassbrennahytteforening.no

Styremøte – mai 2016

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på NGI (Norges Geotekniske Institutt) 18. mai 2016

Vannkvalitet
Det er fortsatt noen utfordringer tilknyttet til vannforsyningen i området og spesielt brønnen i pumpehus 5. Det er satt i gang rensepumping av brønnen. Dette utføres ved å la kranen til slangen i pumpehuset stå åpen over en kontrollert tid. Dette ser ut til å ha en langsiktig effekt, men det må gjentas over tid og verifiseres med analyser av vannkvaliteten. Det er i hovedsak forhøyede konsentrasjoner av jern og mangan i vannet som skaper problemer. Vannet er ikke helsefarlig. I tillegg må vannfiltre følges opp og skiftes ved behov for å gi en best mulig vannkvalitet til forbrukerne inntil det oppnås stabile forhold. Her er det oppnevnt «vaktmestre» for de enkelte pumpehusene. Grunneier leverer filtre etter behov.

Løypekjøring
Etter beskjed fra Bent Øye til styret om at han ikke lenger kommer til å kjøre løyper, har Styret tatt kontakt med Jørn Vidar Lindeborg som kjører løyper på Tunhovd og Tunhovdåsen. Han er villig til å kjøre basisløypene hos oss for å knytte oss til omgivende løypetraseer. Mer info kommer senere.

Postkasse/Infostativ
Styret har fått informasjon fra Nils om nytt informasjonsstativ og supplerende postkassestativ og dette er satt i bestilling.

Lekeplass for barna
Det er kommet forespørsel om mulighet for etablering av lekeplass. Nils kan stille område til disposisjon, men styret anbefaler at Hytteforeningen ikke tar ansvar for en felles lekeplass. Dette på grunn av medfølgende ansvar og et omfattende regelverk som må oppfylles. Det anbefales derfor at lekeplasser organiseres i privat regi.

Åpen bom i helger og høytider
Etter vurderinger anbefaler styret og ha bommen lukket i helger og høytider. Bommen vil bli mer brukervennlig når ny sløyfe for utkjøring blir etablert. Bommen vil da åpne automatisk ved utkjøring, og behovet for åpen bom vil bli vesentlig redusert.

Nytt styremøte
Nytt styremøte er satt til 23. august kl 1700. Nye forslag til styret sendes styret@buvassbrennahytteforening.no

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening

Påskeskirenn

Påskeskirennet ble startet opp for noen år siden av noen få hytte-eiere. Det har vært stor interesse for dette og i fjor var det omlag 70 personer tilstede.

De foregående år har denne lille gruppen stått for arrangementet, tilretteleggelse og premiering. Det hadde vært flott om de som deltar på påskeskirennet har med seg en liten premie, slik at arrangementsgruppen får noen premier i tillegg til det gruppen selv skaffer tilveie. Dette er selvfølgelig helt frivillig.

Det vil også i år bli fyrt opp bålpanner slik at det er mulighet for å ha med seg grillmat og kose seg sammen med hyggelige hyttenaboer.

Alle er hjertelig velkommen langfredag kl. 1400.

Innkalling årsmøte 2016

Buvassbrenna hytteforening avholder sitt årsmøte:

Fredag 25. mars 2016 (langfredag) –  KL. 12.00.

Sted: Tunhovd skole

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  1. valg av møteleder
  2. valg av referent
  3. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøtet
 4. Årsmelding for 2015
 5. Regnskap for 2015
 6. Budsjett for 2016
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styret

 

Forslag til saker sendes styret innen fredag 4. mars 2016 til: 
styret@buvassbrennahytteforening.no

Forslag til valgkomiteen sendes til:
Hege Galtung, Hege.Galtung@kistefos.no

Velkommen!

Med hilsen Buvassbrenna hytteforening