Alle innlegg av Øystein Valle

Løypestatus

Til nå har oppdateringer om løypekjøring og status på løypene kun vært tilgjengelig på Buvassbrenna hytteforening løypeinformasjon på Facebook. Etter tilbakemeldinger fra flere som ikke er på Facebook, har vi nå lagt inn de samme løypestatus-oppdateringen (fra Facebook-siden) inn på Hytteforeningens nettside. De siste oppdateringene finner du på forsiden og på løypestatus-siden.

Nes fjellene til sentrum

Vil du bidra til at Nesbyen utvikler tilbudet sitt til oss hyttefolk?

Les vedlagte link og gi prosjektet din tilbakemelding INNEN 31. januar hvis du har små eller store ideer, ønsker eller innspill som du tenker at de bør ta med seg i prosessen.
Det finnes mange muligheter i Nes, og vi som hytteeiere og brukere av tilbudene vet best hva vi ønsker mer av.

Les mer om prosjektet her: http://www.nes-bu.kommune.no/aktuelt/la-oss-utvikle-nesbyen-sammen/

Info – januar 2016

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på NGI (Norges Geotekniske Institutt) 12. januar 2016

Vannkvalitet
En del hytter opplevde grumsete vann i jula. Dette skyltes et par vannlekkasjer tilknyttet et av pumpehusene. Nils Rodegård & Co jobbet mye med dette i jula for å utbedre skadene.

Det er ønske om at hvert pumpehus skal ha en «vaktmester» for å gjøre enkelt vedlikehold som blant annet bytte filter. Mer om dette på årsmøtet.

Medlemskontigent for 2016
Det var 20 betalende medlemmer pr 31.12.2015 i Buvassbrenna hytteforening. Det vil si at det er god plass til flere 🙂 Ønsker du medlemskap i Buvassbrenna hytteforening for 2016, kan du sette inn 250,- på kontonr 2230.26.60593 innen 1. mars 2016. Medlemskap gir stemmerett på eventuelle avstemninger på årsmøtet. Man må også være medlem for å sitte i styret. Å være medlem er selvfølgelig frivillig.

Fiber
Styret har valg å ikke jobbe videre med felles fiber i denne omgang. Dette fordi styret mener det blir for dyrt. Ca 30000,- pr hytte. Dette er bare fiber til hytteveggen, i tillegg kommer installasjon i hytte. I område vårt er er det kun mulig å få internett over fiber, ikke TV. Styret vil evt ta dette opp igjen ved en senere anledning.

Postkassestativ
Styret jobber fortsatt med å få på plass et nytt postkassestativ med tilhørende ny infotavle.

Fjerning av eksisterende infotavle
Styret vil ta initiativ til dette en helg til våren når snøen er borte.

Påskeskirenn
Det blir påskeskirenn i år også, nærmere bestemt langfredag (25. mars) kl. 1400. Påskeskirennet arrangeres av en engen rennkommite, og sposnes med kr. 1000 av Hytteforeningen. Alle er hjertelig velkommen, både store og små 🙂

Årsmøte 2016
Årsmøte avholdes på Tunhovd skole langfredag (25. mars) kl. 1200. Vel møtt.

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening

Info – september 2015

Styret i Buvassbrenna hytteforening hadde styremøte på Buvassbrenna 19. september. Følgende saker ble behandlet på møtet.

Faktura
Det er kommet flere tilbakemeldinger ang faktura på vann og kloakk. Det vil kommet et eget innlegg med forklaring av faktura.

Skiløyper
Styret har mottatt et skriv fra Bent øye der han klargjør hva vi som brukere av løypene kan forvente oss med tanke på oppkjørte løyper. Les egen sak.

Fiber
Styret har undersøkt mulighet for fiber til hyttene.  Hallingdal Kraftnett har kommet med et grovestimat som ligger på 20-30000 pr hytte. I tillegg trenger hver hytte abonnement hos Hallingdal Breiband som levere Altibox- Denne Altibox-tjenesten vil i første omgang kun inneholde internett, ikke TV.

Postkasser / Infotavle
Styret har bedt Nils Rodegård om å se på mulighet for å sette opp et ekstra postkassestativ. Det er kommet 5-6 tilbakemeldinger fra hytteeiere som ønsker postkasse. Den store infotavlen vil da evt bli fjernet og erstattet med en mindre tavle i tilknytning til de to postkassestativene.

Fiske med garn i Buvatn
Det er mulig å låne fiskegarn fra Nes Nordmark fiskeforening ved Gerd Jorde, tlf 41420811, gjorde@onine.no for fisking i Buvatn.

Websider
På litt sikt vil styret kun bruke disse sidene som infokanal. Ønsker dere å få mail når ny info legges ut, abonner på nettsiden ved å legg inn mailadressen på høyre side .

Hilsen styret i Buvassbrenna hytteforening

Løypekjøring 2015/2016

Generelt

Det legges opp til løypekjøring i de samme traseer som tidligere år. I tillegg vil det bli forsøkt kjørt opp en trasee mellom løypa til Krafseli og Tunhovdåsløypa, via Nyseterveien.
Forutsetningen for dette forsøket er avklaring med aktuelle grunneiere fra grense Nore og Uvdal/Nes.

Om dette lar seg realisere vil det lettere kunne hentes inn bistand til oppkjøring fra blant annet Tunhovd.

Mitt utgangspunkt er at alle skal ha best mulig løyper tilgjengelig og glede seg over gode dager i fjellet.

Forventningsavklaring – hyppighet på kjøring

Som tidligere år vil løypene bli kjørt opp på fredager. Fortrinnsvis på dagtid. Løypene blir vedlikeholdt gjennom helgen. Dette gjelder også i høytider og vinterferie. På hverdager vil det ikke bli kjørt løyper med mindre helt spesielle forhold.

Ved snøfall vil det selvfølgelig bli oppkjørt, men det kan ikke forventes at løypene er oppkjørt til enhver tid. Det må tolereres inntil 5 cm med lett nysnø i løypene. Snø og vindforhold kan være svært forskjellige fra Buvassbrenna og opp til Øyvatn. Om det er lite vind på Buvassbrenna kan det føyke raskt igjen innover i fjellet. Dette er forhold det vanskelig lar seg gjøre noe med basert på slik tjenesten er lagt opp.

Situasjonen er slik for kommende sesong at jeg er alene om oppkjøring. Jeg vil søke samarbeid både med de som kjører løypene på Tunhovdåsen og på Lysern for å få til at løypene er mest mulig oppkjørt.

Sporsleden som ble kjøpt inn og er av samme type, med samme sporbredde som den som benyttes på Tunhovdåsen er ett av tiltakene for å få til bistand til hverandre.

Bent Øye